Samen werken aan talent & vaardigheid

Shutterstock 1657100239
Nieuwe ontwikkelingen geven nieuwe inzichten

We leven inmiddels al meer dan 20 jaar in het nieuwe millennium. En wat is er in die 20 jaar al veel gebeurd, van individueel tot mondiaal niveau.

We hebben de Euro gekregen, de impact van 9/11 moeten verwerken, de gevolgen van klimaatverandering is zichtbaar en voelbaar en wat te denken aan vluchtelingen en de soms extreme reacties daarop uit de samenleving. 

Corona als pandemie heeft een onuitwisbaar spoor achtergelaten en de wereld andere inzichten gegeven en de dood van George Floyd hebben oude wonden weer opengereten.

Maar ook met de enorme opkomst van digitale media (Smartphones, WhatsApp, Facebook, twitter, Instagram, etc.) en daarmee gepaard gaande nieuwe vormen van beïnvloeding, participatie, marketing en verslaving. Hoe gaan we om met alle datagegevens? Hoe kunnen we onze privacy nog waarborgen?

Onderwijs is meer dan meetbare basiskennis, structuur, inhoud en feiten

Hoe ziet de wereld eruit als we 20 jaar verder zijn? Gaan we doorhollen of gaan we ook stilaan nadenken over de wijze waarop ons onderwijs leerlingen moet inleiden, meenemen, begeleiden, coachen, uitrusten en uitdagen om een plek te vinden in deze veranderende wereld. Veel instanties hebben zich daarover gebogen en alle kwamen tot de conclusie dat onderwijs meer moet bieden dan meetbare basiskennis, structuur, inhoud en feiten, resulterend in prestatiesnormen en resultaatverplichtingen. Van belang is dat kinderen ook leren waar hun talenten & vaardigheden liggen, uit moeten worden gedaagd om latent talent verder te ontwikkelen, om flexibel te kunnen bewegen in de alsmaar durende verandering. Zichtbaar pedagogisch klimaat behoort óók tot de kerntaken van een leerkracht die niet louter en alleen gericht moet zijn op kennis & prestaties.

Werken aan de affectieve en conatieve aspecten van een kind

De essentie van ons onderwijs is meer; het gaat om verbanden zien, relaties tussen die verbanden ontdekken, onderzoeken, ontwerpen, samenwerken, digitale aspecten, initiatief nemen, duurzaamheid, oplossingsgericht denken ... dus óók werken aan de affectieve (emotie en gevoelens) en conatieve aspecten (waaronder motivatie en initiatief) van een kind. Het gaat om het hele talent- en vaardigheidspalet: om mens en planeet in harmonie te dienen om zo mede een houvast te bieden aan het onderwijs voor de komende jaren. Samen de dialoog over de 21e-eeuwse vaardigheid nieuwe stijl aangaan, het mooiste van elkaar naar boven halen ten behoeve van mens en planeet.

ikbenik® vrijblijvend proberen?
Vraag een demo aan van de ikbenik® tool!

Al overtuigd? Vraag dan hier een licentie aan