Echt bezig met executieve functies & burgerschap

Shutterstock 212475088
21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl (executieve functies en burgerschap)

ikbenik® is een verzamelnaam van de 21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl, die belangrijk zijn in onze huidige kennis- en netwerksamenleving.

We hebben de vaardigheden nieuwe stijl genoemd omdat naast de huidige 21e-eeuwse vaardigheden, scholen óók aandacht besteden aan vaardigheden die omvangrijker zijn dan de alom bekende vaardigheidscirkel (waaronder executieve functies & burgerschap). Zo hebben we een totale vaardigheidstool ontwikkeld voor het onderwijs, geheten ikbenik.®

"...Premier Rutte wil niet zozeer dat jongeren met ideeën komen over de aanpak van de coronacrisis en die dan ergens inleveren. Hij hoopt dat ze meteeen praktisch aan de slag gaan. 'Ga het schoolhoofd in de weg zitten als die iets besluit waar je het niet mee eens bent.' Hetzelfde geldt voor het buurthuis of de sportschool. Begin een revolutie van onderaf..."

Rutte richt zich rechtstreeks tot jongeren en leerlingen. 'Kom met ideeën', zei hij, 'praat erover in de groep en laat het ons weten...'. 

Dát bewustzijn begint al in het Primaire Onderwijs: bij onze leerlingen. Wij moeten hen helpen om zich als persoon verder te ontwikkelen. We moeten nadenken hoe we de vaardigheden van onze leerlingen zo inzichtelijk mogelijk kunnen maken dat zij de rest van hun leven daar profijt van hebben.  De woorden van onze premier vraagt nogal wat van onze leerlingen. In bovenstaand moeten ze bijvoorbeeld:

  • Samenwerken
  • Creatief denken
  • Presenteren
  • Oplossingsgericht denken
  • Communiceren

Hoe gaan we dat doen? Als leerlingen nóóit geleerd is om de betekenis van deze woorden praktisch om te zetten, dan krijgen we ook nooit de revolutie waarover Rutte spreekt. School is daarom meer dan alleen een kennisinstituut; zij dient leerlingen ook de vaardigheden te geven en bij te brengen voor de toekomst en daar ligt ook deel van haar verantwoordelijkheid.

Vaardigheden

Vaardigheden zijn 'competenties' die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Feitelijk is dit de essentie waar het in het onderwijs - naast de cognitieve aspecten - om draait. Vaardigheden die zowel los als in samenhang gezien kunnen worden, maar altijd in combinatie met vakspecifieke kennis.

21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl

ikbenik® is een verzamelnaam van de 21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl, die belangrijk zijn in onze huidige kennis- en netwerksamenleving. We hebben de vaardigheden nieuwe stijl genoemd omdat naast de huidige 21e-eeuwse vaardigheden, scholen óók aandacht besteden aan vaardigheden die omvangrijker zijn dan de alom bekende vaardigheidscirkel. Dus óók aandacht aan executieve functies & burgerschap (verplicht). Zo hebben we een totale vaardigheidstool ontwikkeld voor het onderwijs, geheten ikbenik®.

Wat kenmerkt de nieuwe stijl 21e-eeuwse vaardigheden?

Zo zijn executieve functies verweven in de vaardigheidstool, evenals sociale & emotionele aspecten én de behoefte om inzicht te hebben in o.a. eigenaarschap, duurzaamheid, zelfstandigheid, motivatie, presentatie & burgerschap. Deze vaardigheden hebben we onder de kernvaardigheid ‘Performance’ gebracht. Burgerschap is een verplicht aandachtspunt binnen het onderwijs en is opgenomen in ikbenik® . Zo voldoet de tool aan de huidige eisen van het ministerie van OCW.

We zetten hoog in op eigenaarschap en motivatie. Kinderen gaan we verantwoordelijk stellen voor hun eigen acties. Ze moeten zich niet alleen verantwoordelijk voelen maar ook de verantwoordelijkheid nemen. Als je eigenaarschap toont, doe je iets omdat je het belangrijk vindt, omdat je je eigenaar voelt van de uitkomst. Hierdoor kun je trots zijn op wat je doet en geeft je dat energie en motivatie. Ook als het tegenzit, neem je de verantwoordelijkheid.

Leerlingen zijn eigenaar van de tool! Zij vullen zélf de tool in op het moment dat het hen uitkomt of naar gevraagd wordt. Zo kan het voorkomen dat een groep gedurende een bepaalde periode SAMEN gaat kijken naar samenwerking in de klas. In deze periode vult elke leerling de deelvaardigheid ‘samenwerken’ in en wordt met de groep het totale overzicht weergegeven en besproken. Vanuit dit uitgangspunt worden acties uitgezet.

ikbenik® vrijblijvend proberen?
Vraag een demo aan van de ikbenik® tool!

Al overtuigd? Vraag dan hier een licentie aan