10 redenen waarom leerkrachten kiezen voor ikbenik®

Shutterstock 1795173916
De ikbenik®-tool ontzorgt de leerkracht

De ikbenik®-tool ontzorgt de leerkracht. Lessen die besteed worden aan de 21e-eeuwse vaardigheid nieuwe stijl kunnen in plaats komen van lessen over sociaal-emotionele aspecten, andere 21e-eeuwse vaardigheidslessen, lessen over bijvoorbeeld presenteren (spreekbeurten) of duurzaamheid. Het ontzorgen van leerkrachten is niet alleen de gebruiksvriendelijkheid van de tool maar ook het leereffect van kinderen. Zij zullen ander gedrag vertonen omdat zij inzicht krijgen in hun gedrag, hun ontwikkeling, hun eigen ik en hier zélf aan gaan werken. 

Graag geven we antwoord op twee vragen: 'Hoeveel tijd kost mij de ikbenik®-tool'? Waarom zou ik als school moeten kiezen voor ikbenik®

Hoeveel tijd kost mij als leerkracht de ikbenik®-tool op jaarbasis? 

Een leerling is - voor het invullen van één deelvaardigheid - gemiddeld 15 minuten kwijt.

Voorbeeld: een school besluit je elke maand schoolbreed te werken aan één deelvaardigheid (werken = tool invullen, resultaat zien en groei ontdekken). We gaan uit van 9 maanden werken aan de tool. Daarnaast zijn leerlingen vrij te kijken en te werken naar de andere deelvaardigheden. In de maand september staat deelvaardigheid 'samenwerken' centraal en de leerlingen hebben nog nooit aan ikbenik® gewerkt.

In dit voorbeeld vraagt ​​dat de volgende tijdsinvestering:

- uitleg tool, werkwijze & opzet (éénmalig) : 30 minuten
- klassikaal invullen deelvaardigheid 'samenwerken' door de individuele leerling: 15 minuten
- gemeenschappelijke bespreking en individuele acties neerzetten: 30 minuten
- individueel werken aan eigen talenten & vaardigheden: vrij in te vullen

Op jaarbasis is de klassikale tijdsinvestering van ikbenik® 7 uur en 15 minuten. De leerkracht kan naar eigen inzicht verdere invulling geven. Daarnaast gaat een leerkracht gemiddeld 15 minuten op jaarbasis individueel de groei met de leerling bespreken. Ook de leerling kan in de weektaak of andere momenten ( tijdens WO een muurkrant maken en uploaden in de tool ) zelfstandig werken in én aan de tool. De tool biedt een schat aan informatie en mogelijkheden om talenten & vaardigheden van leerlingen te maximaliseren, te bespreken met (bijvoorbeeld) leerling & ouders en men kan beleid maken vanuit resultaat 'leerkrachtendashboard'. De tool ontzorgt de leerkracht volkomen en geeft met minimale klassikale tijdsinvestering, een maximaal rendement. 

Waarom zou je als school moeten kiezen voor ikbenik®? We geven 10 redenen.

1. Onderbouwd

Veel vaardigheden zitten verweven in ikbenik® . Vaardigheden vanuit de wetenschap, vanuit expertisecentra, vanuit onderbouwing gerenommeerde instanties, brononderzoek en vanuit de praktijk vormen de inhoudelijke basis van een goed doordachte tool. (Zie handleiding voor specifieke onderbouwing.)

2. Helder overzicht

ikbenik® omvat aspecten vanuit de huidige 21e-eeuwse vaardigheden, executieve functies, sociaal-emotionele componenten en huidige onderwijsbehoeften die genoemd zijn in diverse gesprekken met onderwijsmensen, directeuren en teams. Om het overzichtelijk te houden hebben we een aantal functies samengevoegd en weergegeven in 5 kernvaardigheden en 14 deelvaardigheden. Dit geheel biedt een helder overzicht.

3. Uniek in onderwijsland

ikbenik® is onderverdeeld in drie bouwlagen: de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Door gebruik te maken van deze drie bouwlagen vindt een doorgaande lijn plaats. Dit is uniek in onderwijsland! Tevens zijn duurzaamheid, eigenaarschap, motivatie én burgerschap opgenomen volgens de laatste ontwikkelingen (waaronder resultaat curriculum en Peil.Burgerschap maart 2022).

4. Talent & vaardigheid gericht

Door het invullen van stellingen krijgt de leerling inzicht in zijn/haar talent & vaardigheid. De stellingen zijn vanuit PBS-principe beschreven. Dat betekent dat de stellingen vanuit de positieve invalshoek beschreven zijn en vanzelfsprekend vanuit de ik-vorm. Uitgangspunt is 'talentdenken & vaardigheidsontwikkelingen' waardoor een goed-of-fout niet bestaat. Een leerling kan deelvaardigheden meerdere malen invullen om zijn/haar voortgang te zien.

5. Eigenaarschap bij leerling

De leerling van de middenbouw en bovenbouw is eigenaar van de tool. De leerling kan desgewenst op elk moment van de dag bezig zijn met de tool. Het individueel invullen kan gekoppeld worden aan het klassikaal invullen om inzicht te hebben in de ontwikkeling van de groep. Inzicht en eigenaarschap zijn min of meer gekoppeld aan de leerling.

6. Ontzorgt leerkrachten

Nadat een deelvaardigheid is ingevuld, ontvangt een leerling een uniek overzicht. Dit overzicht is geheel gebaseerd op zijn/haar talenten & vaardigheden. De leerkracht hoeft dus niets na te kijken, niets in te vullen, niets te veranderen. Het is een kant-en-klaar concept, klaar voor gesprek. Het ontzorgt leerkrachten.

7. Doorgaande lijn school

De tool vervangt lessen over sociaal emotionele aspecten, lessen over vaardigheden als samenwerken, eigenaarschap et cetera. De tool vervangt in principe alle andere methodieken en methodes die gericht zijn op vaardigheden. Dit vormt eenduidigheid in de school van groep 1 tot en met groep 8. De tool hoeft niet te worden afgenomen, je kunt de tool inzetten.

8. Gespreksstof met leerling, ouders / voogd en derden

In het leerkrachtengedeelte, dashboard geheten, kan een leerkracht de individuele ontwikkeling inzien en vergelijken met de groepsontwikkeling. De individuele ontwikkeling kan besproken worden met de leerling, ouders en derden. ikbenik® geeft volledig inzicht in talent & vaardigheid van een leerling. Een leerling kan deze gegevens niet inzien.

9. Yurls als lesjes

In sommige deelvaardigheden staan lesjes/tools die een leerling zelfstandig (dus zonder aanwijzing van de leerkracht) kan maken om zo te werken aan verder te ontwikkelen talenten & vaardigheden. Dus simpele eenvoudige eigen lesjes/tools die ingepland kunnen in de weektaak.

10. Portfolio: uploaden eigen trots

In ikbenik® kan elke leerling, in elke deelvaardigheid, zijn of haar 'trots' uploaden en bewaren voor de rest van zijn/haar leven. Na het verlaten van de basisschool heeft de leerling volledig inzicht in zijn/haar talenten & vaardigheden, aangevuld met een geweldige eigen portfolio én volledig voor zichzelf!

ikbenik® vrijblijvend proberen?
Vraag een demo aan van de ikbenik® tool!

Al overtuigd? Vraag dan hier een licentie aan