Samen werken aan talent & vaardigheid: definitieve licentie

Fijn dat u de ikbenik-tool definitief in gaat zetten op uw school om samen te werken aan talenten & vaardigheden van elke leerling én de groep. Op de site ikbenik.online leest u alles over de betekenis van ikbenik én in de handleiding leest u uitgebreid het theoretische kader en achtergrond waarbij ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan de praktische uitvoering van ikbenik. De handleiding is te vinden op de site en is te downloaden. U ontvangt géén papieren versie van de handleiding.

1. Elke leerling ontvangt een unieke individuele code die gekoppeld is aan een e-mailadres.

2. Als school zorgt u dat elke leerling gekoppeld is aan een individueel e-mailadres. Wij vragen nooit naar een e-mailadres! Het e-mailadres van elke leerling kan eventueel gekoppeld zijn aan een groepsaccount. Als school kunt u dit inrichten zoals u dat wenst.

U ontvangt van ons een formulier met individuele codes van leerlingen en de leerkracht.