Sociale en culturele vaardigheid

Shutterstock 1926305264

Natuurlijk moeten we werken aan ‘Sociaal en culturele vaardigheden’ …. natuurlijk…Natuurlijk willen we niet discrimineren. Natuurlijk is iedereen gelijk. Natuurlijk willen we aandacht besteden aan slavernij. Natuurlijk gaan we ons sociaal opstellen en natuurlijk moet elk kind met iedereen spelen… natuurlijk! Theoretisch klopt het allemaal.

En nu de praktijk.

Wat een heerlijke morgen bij juf Willeke: een juf zoals je zo graag een juf ziet. Enthousiast, innemend, inspelend op situaties en positief. Er is geen chaos in de groep en de richtlijnen zijn duidelijk gekaderd. Perfecte randvoorwaarden voor mooi onderwijs.

Die dag zou aandacht besteed worden aan Nelson Mandela én discriminatie. Daar kun je zeker iets mee! Op internet kunnen de kinderen hun kennis ophalen en plenty filmpjes kijken. Zo krijg je inzicht in het leven van Nelson Mandela en krijg je inzicht in discriminatie…

Maar voel je dan ook écht discriminatie? Hoe kun je namelijk iets voelen wat anderen mee hebben gemaakt? Dan moet je feitelijk de praktijk naar binnen halen en dat is toegepast.

De samenstelling van de groep was heel divers. Het was een prachtig afspiegeling van blanke en getinte kinderen van deze Amsterdamse multi-culti-wijk, in een prachtige school met een fijn team. Samen werken aan kennis – met eigen leervragen - en samen de kennis verwerken in een eigen gekozen werkvorm.

Juf Willeke koos bewust voor een vooraf opgezette discriminatie-les zonder dat tegen de kinderen te zeggen. De getinte kinderen moesten de antwoorden in een kleine ruimte van de klas maken, alleen, en moesten op krukken zitten, kregen potlood en papier en moesten vanuit boeken de antwoorden vinden en ze mochten niet overleggen.

De blanke kinderen kregen alle ruimte in de klas, kregen de laptops tot hun beschikking en mochten de antwoord typen of schrijven. Natuurlijk mochten ze overleggen.

De blanke kinderen keken wel naar de getinte kinderen maar zeiden eigenlijk niets: het leek alsof …. De getinte kinderen werden geïrriteerd en er ontstond een soort opstand maar ook zij deden niets alsof …. Heel bijzondere ervaring.

Na 20 minuten greep juf Willeke in. Er ontstond een geweldige discussie: levendig, uitdagend en leergierig. Hier werd écht discriminatie naar binnen gehaald en werden sociale en culturele omgangsvormen besproken, praktijkvoorbeelden aangehaald en zo werd thematisch werken gethematiseerd. Het was een bijzonder lesuur waarbij onderwijs in al zijn facetten belicht werd. Zo ook sociaal en culturele vaardigheden met duidelijk een relatie tussen verleden en heden. 

By the way: de klas heeft het daarna super opgepakt, natuurlijk weer met & door elkaar gewerkt en de sfeer was top….met had gevoeld wat sociaal isolement betekent en als je cultureel willens en wetens wordt achtergesteld….

ikbenik® vrijblijvend proberen?
Vraag een demo aan van de ikbenik® tool!

Al overtuigd? Vraag dan hier een licentie aan