1 november 2021

Nationale Onderwijsweek: streef eens naar het geluk van een kind

Het woord SAMEN is natuurlijk een heel breed begrip en in het onderwijs heeft samen een belangrijke betekenis. SAMEN is niet alleen het team maar ook het schoolbestuur dat o.a. faciliteert om de leerkrachten hun taak dagelijks goed te laten vervullen én directie van een school die met het schoolbestuur en het team de koers samen bepalen om zo invloed uit te kunnen oefenen op het klimaat van leren, leven en leren leren…

Maar Samen zijn ook ouders, verzorgers. Samen is ook de omgeving naar binnen halen, als school naar buiten treden en integreren in de leefsituatie van de wijk. Toch is er nog één woord waar het woord  samen alles omdraait: het kind.

Bij het woord TOEKOMST denken we dat iets heel ver weg is maar eigenlijk is de betekenis van toekomst gelegen in het nu en niet iets wat volgend jaar plaats vindt. Welke toekomst willen we onze kinderen geven? In principe zijn kinderen passanten en dus moet het onderwijs nu goed ingericht zijn. Het onderwijs van de toekomst ligt in de toekomst en het onderwijs voor de toekomst ligt in het nu.

Als je het thema SAMEN VOOR DE TOEKOMST zou ontleden, zou verfijnen, draait het maar om één ding: het geluk van elk kind. Het geluk van een kind – als passant binnen een gebouw waar liefdevolle professionals dagelijks aanwezig zijn – wordt bepaald door ringen van ontwikkeling. De eerste is de cognitieve ring van taal, lezen en rekenen. De tweede ring van de vakken buiten deze drie kernen en de derde ring is de ring van vaardigheden & talenten.

Ons onderwijs richt zich vooral op de eerste en de tweede ring. Dit wordt mede gevoed door een drietal stevige uitdagingen zoals kansenongelijkheid, dalende onderwijskwaliteit en een groeiend lerarentekort waardoor we ogenschijnlijk terugvallen op betere verankering van kennis.

Kennis is echter niet zaligmakend! Kennis hebben we zeker nodig om inzicht te krijgen en verbanden te leggen om (leer)situaties te snappen. Maar richten we ons niet te veel op de eerste twee ringen? Worden vaardigheden & talenten niet een ondergeschoven ring die ‘we’ er maar even bij doen terwijl juist in de huidige samenleving veel meer aandacht wordt besteed aan het geluk van ieder? 

In deze Nationaal Onderwijsweek is juist het momentum om na te denken over de volgorde van de drie ringen en moet de derde ring daarin niet de eerste worden? De allesomvattende ring die je als kind verder brengt in het nu en in de toekomst, samen met anderen. Aandacht, volle aandacht voor alle vaardigheden & talenten van elk kind om zo te werken aan de andere twee ringen.

Het roer moet om, we moeten het onderwijs anders organiseren waarbij vaardigheden & talenten centraal staan om vanuit dat inzicht te werken aan de kerndoelen, op individueel niveau. Om inzicht te krijgen in álle vaardigheden & talenten van elk kind is sinds kort een unieke tool in de markt gezet, de ikbenik-tool (te vinden op www.ikbenik.online) en zo krijgt het thema ‘Samen voor de toekomst’ een andere dimensie. Dát gun ik elk kind én elke professional die verbonden is aan een school. Inspirerende week gewenst.