16 november 2021

Interview met Marcel van Oosterwijk

Hoe ben je op het idee gekomen van de tool?

Ik ben 15 jaar docent op het voortgezet speciaal onderwijs geweest. In het VSO waren we vaak bezig met vaardigheden & talenten van elk kind. Toen ik later scholen ging begeleiden in o.a. thematisch werken, merkte ik dat kennis veel prominenter aanwezig was dan het ontwikkelen van vaardigheden. Hier ontstond het idee om concreet iets te maken gericht op ontwikkeling van vaardigheden & talenten van elk kind.  De tijd ontbrak mij gewoon om dit verder uit te werken.  De pandemie gaf echter mij de ruimte omdat ik niet meer in scholen kon komen. Zo is de tool ontstaan en uitgewerkt.

 

Kun je wat vertellen over het proces van het opzetten van de tool?

Eerst zet je je visie, je idee en je wensen op papier en dan ga je aan de slag. Ik heb eerst veel gesprekken gevoerd, ingelezen in wetenschappelijke artikelen en boeken,  ik heb onderzoek gedaan en samen met een team hebben we al dat denken en ideeën omgezet in een tool: de ikbenik® tool. Ik ben trots op het proces, de mensen en het resultaat.

 

Wat is het doel van de tool?

Dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen vaardigheden & talenten en vanuit dit inzicht verder gaan groeien. In de tool kan elk kind zijn of haar trots uploaden en ontvangt elk kind een eigen ‘rapport’ aangevuld met tips. Het ontzorgt de leerkrachten! In het leerkrachten dashboard heeft men namelijk  inzicht hoe de klas en elk kind zich per deelvaardigheid ontwikkelt. In de tool zitten kleine lesjes die elk kind zelf kan bekijken om verder te groeien.

 

Denk je dat de ontwikkeling van kinderen beter zal gaan door deze tool? Zo ja waarom?

Ja …100%.  Een kind krijgt inzicht, groeit en zal absoluut een ander positief gedrag gaan vertonen omdat het inzicht krijgt over wat het al beheerst, wat er nog mogelijk is, waar de kansen liggen. De tool confronteert op een positieve manier en is steeds vanuit positivisme beschreven. Alles is beschreven vanuit ‘ik kan, ik weet, ik durf, ik spreek,…’ in plaats vanuit het NIET en de kinderen zijn eigenaar van hun eigen groeiproces.

 

Heb je toekomstdoelen voor de ikbenik® tool?

Je moet nooit stil staan maar denken aan verdere tool-mogelijkheden zoals tips van leerkrachten toepassen, nog uitgebreider lessenpakket voor leerkrachten. De tool moet zó zijn dat het geheel volwaardig op het lesrooster komt te staan. Het doel is ook om in meer landen de tool aan te bieden;  we zijn al bezig met scholen in België. Daarnaast gaan we een tool ontwikkelen voor VO en MBO. We merken dat daar veel vraag naar is. Al met al ideeën genoeg...